Har kjørt Valebøveien mange ganger, å sett ett skilt (severdighetsskilt) og lurt på hva som er å se på der. Men det har aldri blitt noe til at jeg har dratt for å kikke. Denne helgen gikk turen dit. Det viste seg å være ett «krigsminne» der. En bru som ble sprengt for å stoppe noen tyskere. Det er satt opp en jernplate der av Løvenskjold som ett minne. På den står det:

Svartufsbrua

Jernbanebrua ble sprengt ifmb.

Den landsomfattende sabotasjeaksjonen «Operasjon Betongblanding» for å hindre Tyske troppetransporter til Tyskland. 18 frivillige men og milorg i Skien og Porsgrunn deltok i aksjonen som ble gjennomført 14 Mars 1945 ca kl 19:30 under ledelse av Kjell Staal Eggen og Linge-Karen Johnny Stensnes «Kalle». Jernbane trafikken ble satt ut av drift i 14 dager. 6 Tyske soldater ble drept og en skadet under aksjonen.

Avduket 27 August 2005

Leopold Løvenskjold